Cookies & PUL

PUL

PUL står för Personuppgiftslagen, en lag som reglerar användandet av personuppgifter på offentliga digitala forum.
Lagen består av två delar: en EU-förordning som gäller alla utom polisen (och andra brottsbekämpande myndigheter) och ett EU-direktiv som bara gäller polisen (och andra brottsbekämpande myndigheter).

Från och med den 25 maj kommer en reviderad version av lagen (som kallas dataskyddslagen) att börja tillämpas i hela EU. Det kommer bland annat ställas strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter. Enligt en dom i EU-domstolen från maj 2014 är det möjligt för personer att begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Det kallas ibland ”rätten att bli glömd”. Den nya EU-förordningen innehåller mer utförliga regler för när man har rätt att få uppgifter raderade och särskild hänsyn ska tas om det gäller uppgifter som samlades in då man var barn.
Ytterligare en nyhet för enskilda är rätten till ”dataportabilitet”, vilket ska göra det enklare för personer att flytta sina uppgifter från exempelvis ett socialt nätverk till ett annat.

Cookies

Cookies, eller kakor, är textfiler som sparas på besökarens dator bl a för att webbläsaren ska ”minnas” hemsidan och därmed ladda den snabbare. Den kan innehålla e-postadresser, och kontaktformsinformation. Man kan rensa sina kakor själv genom att gå in i historiken och välja att tömma webbläsarens cacheminne.