Du har kommit till din Resebyrå i Sverige AB:s webbplats. Företaget har inlett ett konkursförfarande

Verksamheten har upphört. Ersättning för inställda resor kan i vissa fall erhållas från kredit-/betalkortsföretag. Man kan även vara berättigad till resegaranti från Kammarkollegiet eller av berört kredit-/betalkortsföretag.

Om ni inte har möjlighet att få någon ersättning enligt ovan ska ni bevaka er fordran i konkursen. I sådant fall helst genom mail till konkurshandläggaren. För övriga frågor rörande konkursen får ni vända er till Advokatfirman Kjällgren, konkursförvaltaren advokat Staffan Karnå, eller konkurshandläggaren Petra Jansson.